ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (พ.ศ.2549) เฟสแรก

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (พ.ศ.2540)
สิงหาคม 6, 2018
บ้านโครงสร้างเหล็ก มีข้อดี อย่างไร
กันยายน 1, 2019
 
 
 

ท่าอากาศสยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินหลักของประเทศไทย ที่มีอาคารผู้โดยสารจำนวน 7 ชั้น มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ด้วยพื้นที่ 563,000 ตารางเมตร มีสายการบินประจำ 109 สายการบิน รองรับการเดินทางของผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี ใช้ระบบท่อร้อยสายไฟของ Steel City ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ในเรื่องความปลอดภัย, ความทันสมัย และตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม

 

Comments are closed.

//]]>