Our Clients

“Steel City ในโครงการต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ”

ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ของ Steel City ทำให้สินค้าอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ ของเรา ได้รับความเชื่อมั่นและนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น โรงงานผลิตไฟฟ้า, โรงกลั่นน้ำมัน, อาคารพาณิชย์, หมู่บ้านจัดสรร หรือแม้กระทั่งระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ คือ ระบบอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟของรถไฟฟ้า และอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น

Steel City Project References

//]]>