อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟ

ทุกชิ้นงาน ใส่ใจรายละเอียด เพื่อมาตรฐานที่ดีที่สุด

การหลอมเหล็กในโรงงานผลิต และโรงงานหลอมของ steel city ใช้บุคลากรการหลอมเหล็กที่มีความชำนาญ และเครื่องจักรที่ช่วยสร้างความแม่นยำในการผสมสารประกอบต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับเหล็กแต่ละประเภทให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ก่อนนำไปเทลงเบ้าหลอม และขึ้นรูปเหล็กหล่อ ในรูปแบบต่างๆ ตามต้องการ

กระบวนการหลังจากงานหลอม Steel City มีการตรวจสอบ QC ชิ้นงานทุกชิ้น เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดีที่สุดออกจากโรงงานผลิต ก่อนนำไปประกอบเป็นสินค้า อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟ พร้อมจำหน่าย และตรวจสอบโดยเครื่อง Spectro อีกครั้ง ภายในห้องแล็บของโรงงานผลิต Steel City เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพว่า อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟ เหล็กหล่อ ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ไฟฟ้า

//]]>