คำนวณขนาด กล่องดึงสาย Pull Box ทำอย่างไร

เหล็กหล่อ
เหล็กหล่อ คืออะไร
ธันวาคม 29, 2019
ติดตั้งกล่องพักสาย
ติดตั้งกล่องพักสาย (Junction Box) ทำอย่างไร?
มกราคม 26, 2020
 

การเดินสายไฟภายในอาคาร จะมีความซับซ้อนค่อนข้างมาก ในหลายๆ ครั้งจะไม่สามารถทำการเดินสายไฟในระยะทางตรงตลอดทางได้ จึงจำเป็นต้องมีการดึงสายไฟไปในทิศทางต่างๆ เพื่อหลบหลีกสิ่งขวางกั้น ไม่ว่าจะเป็น เสา, ขื่อ หรือสิ่งของต่างๆ ดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้ง กล่องดึงสาย หรือ Pull Box ไว้เป็นระยะ


การติดตั้งกล่องดึงสาย เพื่อช่วยในการดึงสายไฟที่ต้องมีการออกแรงมากๆ และปกป้องสายไฟไม่ให้เสียดสีจนเกิดการเสียหาย แต่การติดตั้งกล่องดึงสาย ก็มีมาตรฐานขั้นตอนการ คำนวณขนาด กล่องดึงสาย ซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของฉนวนสายไฟฟ้า

 
 
คำนวณขนาด กล่องดึงสาย

ภาพประกอบ : NEC

 
 

คำนวณขนาด กล่องดึงสาย สำหรับการดึงสายทางตรง (Straight Pulls)


การดึงสายทางตรงมาตรฐาน NEC Code 314.28 (A)(1) กำหนดให้ความยาวของกล่องดึงสายต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 เท่าของท่อร้อยสายไฟที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือคูณขนาดท่อร้อยสายที่ใหญ่ที่สุดด้วย 8 และกล่องดึงสายไฟฟ้าต้องมีความยาวอย่างน้อยเท่ากับผลคูณที่ได้

 
 

การดึงสายแบบหักเลี้ยว และวนกลับ


การดึงสายแบบหักเลี้ยว (Angle Pulls) และการดึงสายแบบวนกลับ (U Pulls) เป็นการติดตั้ง กล่องดึงสายในการหักเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนทิศทาง จะมีการ คำนวณขนาด กล่องดึงสาย ที่มีขั้นตอนซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากการดึงสายทางตรง โดยต้องเริ่มต้นคำนวณจากท่อร้อยสายขนาดใหญ่ที่สุดก่อนแบบเดียวกันกับการคำนวณในกรณีการเดินสายทางตรง ดังนี้

  • คูณขนาดท่อร้อยสายที่ใหญ่ที่่สุดด้วย 6
  • บวกขนาดของท่อร้อยสายที่เหลืออยู่บนด้านเดียวกันหรือแถวเดียวกันเข้าด้วยกัน
  • บวกผลลัพธ์ในข้อ 1 และข้อ 2
  • ความยาวของกล่องดึงสายต้องไม่น้อยกว่าผลลัพธ์ในข้อ 3

 
 
คำนวณขนาด กล่องดึงสาย

ภาพประกอบ https://www.ny-engineers.com/blog/electrical-installations-pull-box-sizing

 
 

นอกจากนี้ หากมีท่อร้อยสายติดตั้งมากกว่าหนึ่งแถว ให้คำนวณแต่ละแถวแยกกัน และใช้ค่าที่ยาวที่สุดที่คำนวณได้ เป็นค่าเริ่มต้นขนาดแนวนอนของกล่องดึงสายคลิกดู ตัวอย่าง การคำนวณขนาด กล่องดึงสาย

หากต้องการเดินสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายท่อหนึ่งมายังกล่องดึงสายและเดินผ่านกล่องดึงสายเลี้ยวไปยังท่อร้อยสายอีกท่อหนึ่ง (ไม่ใช่การดึงสายทางตรง) ระยะห่างระหว่างท่อร้อยสายสองท่อที่ดึงสายแบบหักเลี้ยวต้องไม่น้อยกว่าผลคูณของ 6 กับขนาดของท่อที่ใหญ่กว่า

 
 
คำนวณขนาด กล่องดึงสาย
 
 

ดูสินค้า อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ กล่องดึงสาย - Pull Box Steel City คลิกที่นี่

สินค้าทุกชิ้นของแบรนด์ สตีลซิตี้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า STEEL CITY เท่านั้น #SteelCityไม่มีตัวย่อ

 
 
เพิ่มเพื่อน
 

Comments are closed.

//]]>