โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (ปี พ.ศ.2561)

5 เหตุผลที่ต้องใช้ท่อร้อยสายไฟ
มิถุนายน 8, 2018
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสีเขียว (ปี พ.ศ.2558)
มิถุนายน 8, 2018
 
 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 655 เมกะวัตต์ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด อย่าง Ultra Supercritical ในการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน ที่ต้องใช้กำลังการผลิต 7,446 ชั่วโมงต่อปี (อ้างอิง จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของโครงการ จะต้องเชื่อมกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 ที่มี Underground Cable ระยะทางประมาณ 800 เมตร พร้อมการติดตั้ง Optic Fiber และงานระบบท่อร้อยสายไฟภายในโครงการ ซึ่งใช้อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ จาก Steel City ทั้งโครงการ และจะมีกำหนดจ่ายไฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

Comments are closed.

//]]>