Project

มิถุนายน 8, 2018

โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (ปี พ.ศ.2561)

การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของโครงการ จะต้องเชื่อมกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 ที่มี Underground Cable ระยะทางประมาณ 800 เมตร พร้อมการติดตั้ง Optic Fiber และงานระบบท่อร้อยสายไฟภายในโครงการ ซึ่งใช้อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ จาก Steel City ทั้งโครงการ
มิถุนายน 8, 2018

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสีเขียว (ปี พ.ศ.2558)

โครงการรถไฟฟ้าทั้งสามสาย เป็นอภิมหาโปรเจคของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่รอคอยกันมานาน มีระยะทางรวมกันมากกว่า 280 กิโลเมตร ซึ่งได้เลือกใช้อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟจาก Steel City
มิถุนายน 8, 2018

ABB Limited – Singapore (พ.ศ.2549)

เลือกใช้ระบบท่อร้อยสายไฟของ Steel City ที่มั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานสูง และปลอดภัยสำหรับรองรับการทำงานของระบบไฟฟ้าในสำนักงานองค์กรขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี
สิงหาคม 6, 2018

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (พ.ศ.2540)

ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ประกอบไปด้วย อาคารที่พักนักกีฬา 5,000 ยูนิต, สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน, ศูนย์กีฬาทางน้ำ, สนามเทนนิส และอาคารยิมเนเซียมจำนวน 7 อาคาร บนเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 400 ไร่
สิงหาคม 12, 2018

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (พ.ศ.2549) เฟสแรก

ท่าอากาศสยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินหลักของประเทศไทย ที่มีอาคารผู้โดยสารจำนวน 7 ชั้น มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ด้วยพื้นที่ 563,000 ตารางเมตร มีสายการบินประจำ 109 สายการบิน รองรับการเดินทางของผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี
//]]>