Business

ตุลาคม 19, 2019
แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก ปี 2563

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก ปี 2563

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก ปี 2563 จะมีการขยายตัวเฉลี่ย 10% จากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ การเพิ่มขึ้นของการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไอที รวมถึงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่
//]]>