hong

ธันวาคม 1, 2019
ไฟฟ้าลัดวงจร

ไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันได้ ด้วยการเดินสายไฟอย่างถูกต้อง

ไม่ควรละเลยในการหาวิธีป้องกันอัคคีภัยเสียตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งสาเหตุอันดับต้นๆ ของไฟไหม้ คือ ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งสามารถป้องกันได้ ด้วยการเลือกใช้ท่อร้อยสายไฟ และการเดินสายไฟอย่างถูกต้อง
ตุลาคม 19, 2019

เดินท่อร้อยสายไฟ EMT สำหรับบ้านและที่อยู่อาศัย ทำอย่างไร

การเดินสายไฟภายในบ้าน หรืออาคารที่อยู่อาศัย นิยมเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ที่จำเป็นต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายไฟ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของคนในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุไม่คาดฝัน เช่น อัคคีภัย หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ หากต้องมีการปรับปรุงบ้านในอนาคต
//]]>