admin

มิถุนายน 8, 2018

โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (ปี พ.ศ.2561)

การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของโครงการ จะต้องเชื่อมกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 ที่มี Underground Cable ระยะทางประมาณ 800 เมตร พร้อมการติดตั้ง Optic Fiber และงานระบบท่อร้อยสายไฟภายในโครงการ ซึ่งใช้อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ จาก Steel City ทั้งโครงการ
มิถุนายน 8, 2018

5 เหตุผลที่ต้องใช้ท่อร้อยสายไฟ

ระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่จำเป็น และขณะเดียวกันก็มีความอันตรายหากไม่ได้รับการใส่ใจดูแลตั้งแต่การติดตั้งให้มีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัย ในการเดินระบบสายไฟทั้งภายในและภายนอกของอาคาร โดยเฉพาะในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคน
มิถุนายน 27, 2016

ท่อร้อยสายไฟ เลือกแบบไหนดี?

โดยทั่วไปแล้ว หลายคนมักจะคิดไปเองว่า การเดินท่อร้อยสายไฟ ภายในบ้านพักอาศัย ไม่ควรใช้ท่อเหล็ก เพราะคิดว่าแพง ไม่สวย และกลัวไฟดูด แต่หากลองพิจารณาดูดีๆ แล้ว จะเห็นว่า ตามโครงสร้างสถาปัตยกรรมใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็น สนามบิน, สถานีรถไฟฟ้า หรืออาคารห้างสรรพสินค้า ล้วนใช้ท่อร้อยสายไฟชนิดที่เป็นเหล็กทั้งสิ้น
//]]>